Registrujte se a prodejte či nakupte zlato v našem e-shopu

Máte možnost prodat v našem výkupu

Dejte zlato do inzerce naší burzy www.eurozlato.cz/burza/

 

Vámi prodané zlato Vám ihned vyplatíme dle udávané výkupní ceny na našem e-shopu na Váš bankovní účet. 

( V tomto případě garantujeme nejvyšší výkupní ceny na trhu )

 

Investiční zlato fyzicky dodané od nás, Vám vykoupíme dle níže uvedených podmínek.

(Investiční zlato od jiných prodejců vykoupíme až po ověření pravosti dle puncovního úřadu ČR.)

 

Zlomkové zlato po ztavení a určení ryzosti a váhy.

Garantujeme nejpřesnější měření ryzosti a na počkání Vám zdělíme váhu taveného kovu ( úbytek cca 2% váhy dle zlomků zlata ). Okamžitá výplata peněz za Vaše zlato. 

 

 

Pravidla výkupu zlatých slitků/cihel

I. Obecná kritéria

Nabízíme zpětný výkup zboží zakoupeného v Eurozlato, tj. zlato a stříbro v podobě investičních slitků, mincí (kromě českých mincí s platným nominálem v Kč) i medailí všech standardních ryzostí.

Podmínkou výkupu je zdokladování předchozího prodeje (faktura, kopie kupní smlouvy, záznam v interní databázi eGO apod.).

Umožňujeme také výkup investičního zlata (mince, slitky ale také medaile) zakoupeného u jiných prodejců. U tohoto zboží však vždy vyžadujeme provedení detailních zkoušek ryzosti, které provádí Puncovní úřad.

Nevykupujeme

- české pamětní zlaté a stříbrné mince s platným nominálem 

Výkup provádíme po ověření totožnosti prodávajícího dle platného průkazu (OP, pas). Prodávající musí být starší 18 let.

II. Výkupní ceny

Výkupní ceny investičního zlata a stříbra se odvíjejí od cen stříbra a zlata na světových trzích, tj. pohyb prodejních cen vyvolá stejný pohyb cen výkupních. Eurozlato si vyhrazuje právo, tuto proporci kdykoliv změnit.

Investiční zlaté slitky/cihly prodávané Eurozlato mají svoji orientační výkupní cenu zveřejněnou přímo v eshopu u specifikace položky. Pro všechny ostatní vykupované výrobky, tj. zlaté a stříbrné mince cizích států, zlaté a stříbrné medaile a stříbrné investiční slitky, platí individuální podmínky výkupu.

III. Postup výkupu

Pověření pracovníci Eurozlato rozhodnou, zda bude doručené zlato/stříbro vykoupeno, provedou optickou a formální kontrolu (certifikát, puncovní značka, hmotnost) nebo zajistí zkoušku ryzosti na Puncovním úřadě. Následně Vám bude nabídnuta cena za výkup.

V případě, že naši nabídku odmítnete, bude Vám zboží vráceno (poštou jen po uhrazení poštovních poplatků předem).

Při akceptaci ceny s Vámi sepíšeme jednoduchou kupní smlouvu, jejíž součástí je popis zboží i dohodnutá cena. Po podpisu této smlouvy Vám budou vyplaceny peníze.

Fixace ceny probíhá dle cen platných v okamžik provádění výkupu. Výkupní cena tedy odpovídá výkupní ceně v den uzavření dohody, tj. podpisu výkupní smlouvy a převzetí nabízeného zboží.

Částky do 30.000 Kč budou proplaceny ihned v hotovosti. Pokud upřednostňujete bezhotovostní úhradu, provedeme převod na Váš účet. Vyšší částky případně výkup realizovaný přes sběrné místo na prodejně v ČNB budou vždy poukazovány bezhotovostním převodem na účet klienta.

IV. Zkouška ryzosti

Zkoušku ryzosti provádí Puncovní úřad a jeho pobočky individuálně na vyžádání a náklady zákazníka. Analýza ryzosti probíhá do 3 pracovních dnů.