Uvažujete o investici do drahých kovů ?

Jste tu správně.

Investorům umožňujeme obchod s drahými kovy a nejrychlejší nákup či prodej.

 

 

Využijte našeho e-shopu ke snadnému nákupu.

Lze koupit zlaté investiční cihly k dlouhodobé investici a nechat si je dopravit až k Vám domů.

Každý gram investičního zlata má patřičný certifikát. Je nutné počítat se ztrátou cca 5% při zpětném výkupu.

 

 

Zlato je svým způsobem finanční pojištění.

Jak historie mnohokrát ukázala, je zlato nejlepší ochranou před finanční katastrofou, může i pomoci zmírnit dopady společenské krize. I v případě astronomické inflace, ochromující deflace či dokonce rozpadu finančního trhu, poskytuje zlato bezpečí a jistotu. Koneckonců, ke zlatu se lidé v případě velkých krizí uchylují tradičně a instinktivně. 
 

Nakupujte na naši interní burze :  www.eurozlato.cz/burza/

Nakupujte v našem e-shopu :      http://www.eurozlato.cz/c-kup-zlato/

Vývoj ceny za rok :   http://www.eurozlato.cz/a-vyvoj-ceny-zlata

 

Napsali :
Miliardář Soros 19.2.2010
Investice do zlata se vyplácí. Odolává výkyvům akcií, finance.aktualne.cz, 26.9.2007

Většinou se v rodinách předával majetek z generace na generaci ve formě šperků z drahých kovů, někdy také pamětních mincí. Šperky mají kromě ceny drahého kovu obsaženém i značnou estetickou, případně citovou hodnotu. Jejich nevýhodou ale je, že k jejich výrobě se používá méně ryzí kov, aby nedocházelo ke snadnému mechanickému poškození a oděru.
Pokud se Vám jedná především o uchování co nejkoncentrovanější hodnoty, zvolte investiční zlato. Přesnou definici pojmu "investiční zlato" stanoví zákon. Ve stručnosti je to zlato o nejvyšší ryzosti, a v praktických tvarech mincí a slitků. Cena investičního zlata je dána obsahem drahého kovu, zlata. Na rozdíl od sběratelských mincí a medailí nezáleží na roku vydání, reliéfu a dalších estetických parametrech. Dalším podstatným rozdílem je, že se na investiční zlato nevztahuje DPH.

Neplatíte tedy žádnou daň, nejedná se o zboží, ale o investiční instrument.

Zákon :

Vstupem ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH:

"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

 1. Investičním zlatem se rozumí
  1. zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
  2. zlaté mince, které
   1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
   2. byly vyraženy po roce 1800,
   3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
   4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.
 2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).
 3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na
  1. investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
  2. investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
  3. termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.
 4. Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata."

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998

Všechny zlaté slitky nabízené zde k prodeji splňují podmínky pro osvobození od DPH.